Werken op Hoogte

Solar Support

Werken op Hoogte

Basis opleiding Werken op Hoogte
Werken op hoogte is één van de meest risicovolle werkzaamheden. Het is dan ook van groot belang, en wettelijk verplicht, dat medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken. Bovendien dragen opgeleide medewerkers en veilige werkplekken bij aan het voorkomen van ernstige ongevallen en boetes. Met de training ‘Veilig werken op hoogte’ bieden we je meer bewustwording, zekerheid en kennis om veiliger te werken op hoogte.

Eén van de grootste risico’s die een installateurs loopt is vallen van hoogte. Het terugdringen van ongevallen en daaraan gekoppeld verzuim is bij vele bouwbedrijven een aandachtspunt. Met deze training wordt op praktische, herkenbare en gerichte wijze het veiligheidsbeleid realiteitsgetrouw onderbouwd. De training heeft een sterk interactief karakter waarmee de deelnemers worden uitgedaagd om veilig op hoogte te werken. De training kan bedrijfsgericht worden gemaakt, waardoor het veiligheidsbeleid doelmatig wordt ondersteund en uitgedragen.

Doel en Inhoud
De training heeft als doel de cursist bewust te maken en op de hoogte te brengen van:

 • Uitgangspunten Arbocatalogus platte daken en A-blad hellende daken
 • Signaleren van onveilige situaties;
 • Het toepassen van collectieve veiligheidsmaatregelen
 • Het creëren van een veilige toetreding
 • Toepassen collectieve voorzieningen
 • Het afzetten en markeren van veilige werkgebieden
 • Het omgaan met persoonlijke valbeveiligingssystemen
 • Werken met permanente verankeringspunten
 • Werken met kabelsystemen
 • Toepassing van pendule ankeringspunten
 • Gebruik tijdelijke en/of mobiele ankeringspunten en veiligheidslijnen
 • Het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gebiedsbegrenzend werken
 • Werken rondom sparingen
 • Visuele beoordeling of producten veilig te gebruiken zijn;
 • Harnasgordel /heupgordel
 • Diverse veiligheidslijnen/valstopapparaten
 • Risico’s van het werken met lijnen
 • Ladders en Trappen
 • LMRA (Last Minute Risico Analyse) gebruik

Praktijkoefening met verschillende soorten valbeveiliging

Zowel het theorie- als het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een toets.

Veiligheidstraining werken op hoogte valbeveiliging Eyecatcher ankerpunten

ONZE KENMERKEN

 • Betrouwbaar

  01

  Onze producten zijn uitgebreid getest en degelijk bevestigd.

 • Duurzaam

  02

  Materialen zijn geselecteerd op lange levensduur in eenh buiten omgeving.

 • Voordelig

  03

  Scherpe prijzen en snel te monteren wat de uiteindelijke prijs voordelig maakt.

Contact

Heeft u hulp nodig?

+31 (0)172 575 570
X